Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Kontaktuppgifter

Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f.

c/o Tove Jansson
Södragatan 22 A
22100 Mariehamn
E-post: brandkar@aland.net

Faktureringsadress:

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.
c/o Sven-Anders Danielsson
Åttbölevägen 389
AX-22310 Pålsböle

Kontonummer: ÅAB 660100-2096329 

Verksamhetsledare:

Tove Jansson
+358 40 761 58 78
E-post: brandkar@aland.net

Ungdomsledare

Johan Jansson
+358 (0)457 3613 329
E-post: ungdomsbrandkar@aland.net

Alex Eriksson
+358 (0)457 3613 026
E-post: alexe89@hotmail.com