Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Enhetschef

Kursen riktar sig till personer i brandkårernas alarmavdelningar som kommer att fungera som enhetschefer, och personal inom räddningsväsende till vars uppgifter det hör att fungera som chef för delstart.

Målsättning

Efter kursen skall den som utbildats känna till:

Färdigheter att effektivt utbilda sin egen enhet i de individuella brandmannafärdigheterna.
Insikter i ledarskap och ordergivning , grunder i ledning och olika taktiska stilar.
Förmåga att i olika situationer göra snabba lägesanalyser och utgående från dessa fatta beslut om taktisk grundinriktning (TGI) och beslut i stort (BIS).
Utföra underhåll och service av brandkårens utrustning.

Antagningskrav

Kurs i släckningsarbete, första hjälp för brandkåren och kurs i räddningarbete.

Kurslängd är 80 timmar med både teoretiska och praktiska timmar.

Kursavgift: 550€

Brand och räddningslag

Fler intressanta kurser