Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Rökdykare

Kursen riktar sig till avtalsbrandkårernas personal.

Målsättning

Efter kursen skall den som utbildats känna till:

De faktorer som inverkar på rökdykarens säkerhet.
Andningsskyddets funktionsprinciper.
Service på andningsskyddet efter användning.
Och kunna fungera som medlem i ett rökdykarpar under normala rökdykningsuppdrag tillsammans med en rutinerad rökdykare.

Antagningskrav

Avlagd kurs i släckningsarbete, fyllda 16 år, läkarintyg och uppfyllda konditionskrav. Se PDF dokumentet för konditionskrav.

Brand och räddningsförordning

Fler intressanta kurser