Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Släckningsman

Kursen riktar sig till avtalsbrandkårernas personal.

Målsättning

Efter kursen skall den som utbildats känna till:

Räddningsväsendets organisation.
Släckningsmannens arbetarskydd.
Räddningsenhetens normala redskap.
Släckningsmannens uppgifter vid klareringar för första åtgärder.
Grunderna i befolkningsskydd och strålning.

Antagningskrav

Introduktionsutbildning i brandkår eller i dess ungdomsavdelning och fyllda 16 år.

Kurslängd är 21 Lt och 41 Öt = 62 timmar.

Kursavgift: 500€

Fler intressanta kurser