Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Uleåborgstest

Testbanan som efterliknar rökdykning (det s.k. Uleåborgstestet) baserar sig på en omfattande undersökning som gjorts i Finland, som också har publicerats internationellt.

Testbanan är planerad så att det inte krävs maximal fysisk ansträngning för att gå igenom den, om räddningsmannens andnings- och cirkulationsorgans prestationsförmåga (allmän uthållighet) är medelmåttig, god eller utmärkt, och räddningsmannen annars är arbetsför och yrkeskunnig.

Testbanan som efterliknar rökdykning består av fem uppgifter av arbetskaraktär, där tiderna är bestämda särskilt för de olika uppgifterna (tabell 1). Om den som testas utför uppgifterna snabbare än de bestämda maximala tiderna, kan den inbesparade tiden användas stående för återhämtning efter varje utförd uppgift. Genom testet försöker man bedöma belastningsnivån hos den som testas.

Testet utförs i egen normal arbetstakt – INTE TÄVLANDE.

Fler intressanta kurser