Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Yträddning

Kursen riktar sig till avtalsbrandkårernas personal.

KURS I YTRÄDDNING

Målsättning

Efter kursen skall den utbildade känna till:

  • Grunderna i yträddning.
  • Faktorer som påverkar de som skall räddas.
  • Betydelsen av korrekt räddningsutrustning, både för räddningspersonalen och de som skall räddas.

Antagningskrav

  • Avlagd kurs i släckningarbete samt simfärdighet minst 400m/12 min.

Kurslängd är 7 Lt och 11 Öt = 18 Timmar.

Kursavgift är 200€ för medlemmar.

Fler intressanta kurser