Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Vad är en avtalsbrandkår?

En kommun kan välja att ha en ordinarie-, halvordinarie- eller en avtalsbrandkår som sköter kommunens operativa brand- och räddningsverksamhet. På Åland är det endast i Mariehamn som det finns en ordinarie brandkår, Mariehamns Räddningsverk. I alla andra kommuner har man valt att teckna avtal med en frivillig brandkår för att sköta kommunens operativa brand och räddningsverksamhet. Den frivilliga brandkåren kallas därför  avtalsbrandkår.

I avtalet bestäms bland annat minimi personalstyrka, anspänningstid och vad avtalskåren skall få i ersättning för att man sköter kommunens operativa brand och räddningsversamhet. De olika brandkårerna sammarbetar med varandra vid större uppdrag eller uppdrag av speciell karaktär. Ersättningen ansöks en gång per år på basen av föregående års bokslut, den innehåller bland annat driftskostnader och anskaffningar.

Avtalsbrandkårerna anordnar ett antal övningar per år för att hålla kunskaperna på en tillräcklig nivå. Kårens medlemmar deltar i Ålands Brand- och Räddningsförbunds utbildningar för att erhålla grundutbildning och specialutbildning.

Kontaktuppgifter till avtalsbrandkårerna på Åland hittar du på  varje medlemskårs egen sida.