Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Brändö FBK

Kontaktuppgifter:

Ordförande
Nina Berg
Tfn: 040-8641 311
E-post: skurkarringen@hotmail.com

Kårchef
Roger Husell
Tfn 0400-847 325
e-post: roger.husell@pp.inet.fi

Vice ordförande
Dennis Karlström
Tfn: 0400-548 967
E-post: dennis.karlstrom91@gmail.com

Sekreterare
Ralf Sandberg
Brändö, AX - 22 920 BRÄNDÖ
Tfn: 0400-536 751, 56 299

Kassör
John Karlström
Tfn: 0400-952 603
E-post: john.karlstrom@live.se

Ansvarig för sjöräddningen
Evald Berg
Tfn: 0400-229 093
e-post: evald.berg@gmail.com