Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Brändö FBK

Kontaktuppgifter:

Ordförande
Björn Nordberg
Brändö, AX - 22 920 BRÄNDÖ
Tfn 040-5615 455
e-post: b.nordberg@live.se

Kårchef/Vice ordförande
Roger Husell
Torsholma, AX - 22 920 BRÄNDÖ
Tfn 0400-847 325
e-post: roger.husell@pp.inet.fi

Sekreterare
Ralf Sandberg
Brändö, AX - 22 920 BRÄNDÖ
Tfn: 0400-536 751, 56 299

Kassör
Kaj Lundberg
Jurmo, AX - 22 950 JURMO
Tfn: 0400-537 115 

Ansvarig för sjöräddningen
Evald Berg
Telefon: 0400-229 093
e-post: evald.berg@gmail.com