Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Kökar FBK

Kontaktuppgifter:

Ordförande
Agneta Finneman
Estholm
Ax-22 730 KÖKAR
Telefon: 0400 897 813
E-post: agneta.finneman@gmail.com

Kårchef
Rainer Eriksson
Överboda
Ax-22 730 KÖKAR
Telefon: 040-706 54 28
E-post: rai.eriksson@gmail.com

Vice kårchef
Johannes Jansson
Österbygge
Ax-22 730 KÖKAR
Telefon:  0457-342 74 04
E-post: hanfolks@gmail.com

E-post, Kökar FBK:
brandkar@kokar.ax