Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Vårdö FBK

Kontaktuppgifter:

Kårchef, kassör
Sven Sjölund
Lövövägen 201
Ax-22 550 VÅRDÖ
Telefon: 0457-526 72 60, 47 760
E-post: svenolotta.sjolund@aland.net

Ordförande
Caroline Mörn-Sjölund
Lövövägen 201
Ax-22 550 VÅRDÖ
Telefon: 0457-363 98 15, 47 760
E-post: svenolotta.sjolund@aland.net

Vice kårchef
Yngve Bjurne
Norra vägen 50
Ax-22 550 VÅRDÖ
Telefon: 0457-524 39 14, 47 801

Sekreterare
Ann Bjurne
Norravägen 50
Ax-22 550 VÅRDÖ
Telefon: 0457-361 33 44, 47 801
E-post: bjurne@aland.net

Ungdomsledare
Elin Silfversten
Lövövägen 173 
Ax 22550 Vårdö
Tfn: 0457-342 80 53
E-post: elinsilfversten@hotmail.com

Joel Lundgren
Vårdöbyvägen 104
Ax-22 550 VÅRDÖ
Telefon: 0457 3433 095
E-post: joel._lundgren@hotmail.com