Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Framtidsseminariet

Publicerad: 13-08-2011

Här kan ni som inte var med i Eckerö läsa mina egna anteckningar om vad som diskuterades.

Kommunikation

- Man (ÅBF) bör bestämma ett grundutbud till alla kårer. Sedan skall det finnas möjlighet
för individer att "prenumerera" på information
- SMS användes mest för att påminna om sådant som informerats om på annat vis
- När information utkommer i någon form skall det även synas på hemsidan
- Om en kår önskar utskick utöver "grundutbudet" så skall kåren stå för eventuella
merkostnader
- Tillfällen kan annonseras ut tidigt, men skall sedan betonas på nytt. Minimitid mellan
kallelse och anmälning bör vara tre veckor
- Anmälningsformulär via hemsidan bör undersökas
- Information om kårers möten skall komma till ÅBF för att VL skall kunna vara beredd på
ändrade kontaktuppgifter

Hemsida

- Innehållet som finns idag kan fortsatt finnas kvar
- Kalendern mycket viktig. Flera "nivåer" (Kår/ÅBF) bör finnas för att kalendern inte skall
bli överfull, eventuellt kan alla kalendrar presenteras på samma, men med olika färger
(cookies där användaren kan välja vilka som syns???)
- Mera energi på "reportage" och nyheter från evenemang
- Även kommuner och övriga medlemmar skall informeras om vad förbundet håller på
med
- Kopplingar mellan FB och hemsidan
- Tydligare avgränsning mellan ungdomsverksamhet och ordinarie
- Kalender bör även koordineras med FSB
- Haka-systemet kan även utnyttjas för anmälningar
- Kan Lemon skapa en maillista för information?

Fler nyheter

Till nyhetsarkivet

Kallelser