Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Stoppa MOMS-hotet

Publicerad: 08-06-2011

EU-kommissionen vill att alla ideela föreningar skall momsregistreras. Vi behöver agera för att undvika hotet.

Kårerna inbjuds härmed till information, diskussion och eventuella åtgärder med anledning av:
- den aktuella frågan om momsregistrering av ideella föreningar och organisationer som EU-kommissionen har väckt på grund av gällande regler i bl a Finland, Sverige och Danmark
- EU:s aktuella grönbok om momsen inom unionen i framtiden.

Ålands idrottsförbund har förtjänstfullt tagit fram en skrivelse som bifogas så att ni kan sätta er in i frågan på förhand.

Fler nyheter

Till nyhetsarkivet

Kallelser