Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Ungdomsläger i april!

Publicerad: 18-03-2014

Hej alla Kårer!
Nu är det äntligen dags för lokalläger på Hammarbo i Hammarland den 11-13 april.
Vi kör igång med Flagghissning och öppnande av läger kl 19:00 på fredag och håller på ända till söndag kl 12.00.
Priset på årets läger är ca 40 € per ungdom och ÅBF fakturerar kårerna efter lägret.
 
Vi vill ha anmälningarna mailade till ungdomsbrandkar@aland.net senast den 4 april i bifogat excel-dokument.
 
Word blanketten skriver ni ut och skickar hem med ungdomarna som de sedan returnerar till ansvarig ungdomsledare i respektive kår.
Ansvarig ungdomsledare fyller sedan i excel-dokumentet och skickar det till oss.
Spara anmälningsblanketterna så att vi vid behov kan få fram uppgifter kring ungdomarnas målsmän.
 
 
Mvh. Johan och Alex

Anmälningsblankett, Excel
Anmälningsblankett, Word

Fler nyheter

Till nyhetsarkivet

Kallelser