Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Ålands brand- och räddningsförbund r.f.

Ålands brand- och räddningsförbund (ÅBF) är en takorganisation för de åländska brand- och räddningskårerna. Vår huvuduppgift är att utbilda de frivilliga brandkåristerna samt att försöka skapa intresse för frivillig brandkårsverksamhet bland ungdomarna, så att brandkårerna kan rekrytera nya medlemmar!