Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Styrelsen

Ordförande

Johan Ehn

040- 5435 392

Vice ordförande

Jan Lindgrén

0457-501 8045

Medlem

Johan Mansnerus

0457-313 5489

Medlem

Maria Svedmark

0457-361 3842

Medlem

Caroline Engman

040-544 6688

Medlem

Henrika Österlund

044-363 5709

Medlem

Sam Eklöw

040-550 1789

Medlem

Daniel Fellman

0457-345 2377

Medlem

Robin Gestranius

0457-344 3727