Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Styrelsen

Ordförande

Jan Lindgrén

0457-501 8045

Vice ordförande

Maria Svedmark

0457-361 3842

Medlem

Robin Skog

0400-586 291

Medlem

Kurt Erämetsä

0457-591 9263

Medlem

Janne Fagerström

040-548 5553

Medlem

Henrika Österlund

044-363 5709

Medlem

Bo-Yngve Karsson

0457-524 4244

Medlem

Mats Sjöblom

0457-595 8194

Medlem

Gustaf Eriksson

0457-757 9950