Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Vår verksamhet

Ålands Brand- och Räddningsförbunds verksamhetsledare heter från och med den 1 oktober 2011 Tove Jansson. Hon har en tjänst som motsvarar 20% av heltid, och jobbar hemifrån sin bostad på Södragatan.

Till verksamhetsledarens uppgifter hör bland annat att hålla kontakten till brandkårerna, att producera Medlemsinfo och uppdatera hemsidan. Verksamhetsledaren har därutöver diverse andra administrativa arbetsuppgifter samt fungerar som sekreterare på styrelsens möten.

Tove når ni per e-post info@brandkar.ax eller per telefon 040-761 58 78.