Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Ungdomsverksamhet

Vid största delen av våra frivilliga brandkårer bedrivs ett omfattande ungdomsarbete, vi beräknar att vi totalt totalt på Åland har ca 150 aktiva brandkårsungdomar och ett 40-tal ledare.

Ungdomsverksamheten ute i kårerna är mycket aktiv och man träffas minst ett par gånger i månaden, ofta flera, för att öva. Övningarnas innehåll är mycket varierande och syftar dels till att ge ungdomarna färdigheter som de ska ha nytta av i sitt dagliga liv, d.v.s. kunskaper om hur man förhindrar att olyckor uppkommer och hur man agerar om en olycka sker. Dessutom inriktar sig övningarna på att ge ungdomarna de grundläggande kunskaper som man kan behöva om man sedan fortsätter som frivillig brandman som vuxen. 

ÅBF har för sin verksamhet två stycken ungdomsledare som koordinerar ungdomsarbetet i förbundet. Om du undrar över något eller vill ha mera information om den ungdomsverksamhet som bedrivs kan du kontakta någon av oss:

Johan Jansson, tfn: +358 (0)457 361 3329
Alex Eriksson, tfn: +358 (0)457 361 3026

Eller maila oss på ungdomsbrandkar@aland.net