Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Ungdomsläger i Eckerö 16-18 oktober 2009


Det årligen återkommande lägret för ÅBFs ungdomsavdelningar arrangerades denna gång i Eckerö. Man sov inomhus i Eckeröhallen, vilket med tanke på vädret uppskattades av både ungdomar och ledare. Eckeröhallens storlek erbjöd fantastiska möjligheter till lek och utbildning och liknande koncept kommer man säkerligen använda sig av i framtiden.

De flesta ledare engagerades i utbildningen, men några utvalda fick bistå den fantastiske kocken Samuel Sandholm i köket. Där trollade man gemensamt fram läckerheter till varje måltid trots de begränsningar som utrymme och utrustning satte.

I vanlig ordning deltog många kårer, och det var ett stort antal mycket entusiastiska ungdomar som gjorde intåg under mer eller mindre ordnade former på fredagskvällen. Tretton av dessa hade börjat sin resa redan på morgonen; en nödvändighet för att ta sig över nästan hela Åland från Kökar till Eckerö! Med dessa tretton hade den minsta deltagande kommunen lyckats prestera flest ungdomar, en trend som vi hoppas håller i sig och smittar av!

En ännu längre resa hade de ungdomar som representerade Västra Nylands Brand– och Räddningsförbund, som med sitt deltagande höll en trevlig samarbetstradition vid liv.

I och med att man sov inomhus slapp man denna gång organisera en tältby, och sovarrangemangen iordningställdes relativt snabbt under lägerledningens övervakning. Då detta klarats av ställdes deltagarna upp för lägrets öppnande, som följdes av gruppindelning och välkomstlekar. Totalt delades ungdomarna upp i sex grupper, varav en fungerade som lägerbrandkår och placerades på Eckerö FBKs depå. De fick under lägret känna på hur det är att arbeta på en riktig brandstation och åka på massor med larm av olika karaktär.
De övriga fem grupperna fick på lördagen lära sig om sådant en brandkårist behöver kunna, och övade på bland annat stegklareringar, sjövett och första hjälp.

Lördagskvällen förde med sig ett stort antal organiserade och oorganiserade lekar för ungdomarna, medan den sista finslipningen lades vid lägerolympiaden.

Söndagsförmiddagen ägnades i sin helhet åt ”Mission Impossible”; Lägerchefen Ted Andersson hade kidnappats av en utbrytarstyrka som ville att lägret skulle fortsätta! För att frita honom fick ungdomarna i sina utbildningsgrupper gå runt mellan olika stationer och där lösa problem i äkta ”fångarna på fortet”-anda. För varje uppgift som löstes korrekt erhöll de en ledtråd, som på slutet användes för att desarmera en larmanordning och gjorde det möjligt för de modiga befriarna att knyta upp de rep som höll Ted fången.